به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، "فرزادجونعلی وند" ضمن اعلام این خبر گفت: از اهم کارهای انجام شده می توان به تست و تصفیه روغن، رفع گزارش نقص های صادره از سوی بهره بردار، سرویس اویل کولرها، بازدید از ژنراتور، سرویس سیستم تحریک، بازرسی از تجهیزات توربین، انجام کالیبراسیون و انجام تست های الکتریکال اشاره نمود.

وی افزود: در این راستا اسیدشویی پنج عدد از رادیاتورهای ژنراتور نیز انجام گردید که پس از رنگ آمیزی درپوش های جانبی، تعویض آببند و انجام هیدروتست در محل نصب گردیدند.

مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه عباسپور تصریح کرد: یکی از مهمترین کارهای انجام شده در این اورهال می توان به بازسازی کامل آببند شیرپروانه ای شامل تعویض چرم آببند و ترمیم خوردگی های نقاطی از دیسک شیرپروانه ای واحد شماره چهار اشاره نمود.

جونعلی وند افزود: تکنولوژی آببند شیرپروانه ای های واحدهای نیروگاه اول از نوع قدیمی و از نوع چرم می باشند که به روش ویژه ای ساخته می شوند که در تکنولوژی های جدید استفاده از لاستیک آببند رایج است. 

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور