به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “فرزاد جونعلی وند” مدیر عامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با بیان این خبر گفت: با توجه به برنامه ریزی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور مبنی بر انجام کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق واحد شماره ۴ ، کارگروه تخصصی کالیبراسیون شرکت تعمیرات با همکاری و هماهنگی معاونت فنی و بهره برداری شرکت تولید، اقدام به باز و بسته کردن تجهیزات تعمیر و کالیبراسیون حوزه فشار دما و پارامترهای الکتریکی واحد شماره ۴ نمودند.

وی افزود: در عملیات کالیبراسیون فوق، علاوه بر صحت سنجی ، تجهیزات اندازه گیری معیوب نیز رفع اشکال گردیدند و این کار باعث افزایش دقت کارایی ابزار دقیق تجهیزات نیروگاهها خواهد شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور