به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان،” فرهادعلیدوستی” گفت: این واحد پس از انجام تعمیرات سالیانه، تعمیر اساسی شیر پروانه، اصلاحات سیستم کنترل و تست های الکتریکال با موفقیت راه اندازی و وارد مدار تولید شد.

وی افزود: این اورهال و تعمیر اساسی شیر پروانه با برنامه ریزی های مناسب و تلاش شبانه روزی همکاران زحمتکش و متخصص شرکت های تولید و تعمیرات نیروگاه برق آبی به اتمام رسید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان