به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ،"فرزاد جونعلی وند"، با اشاره به شروع فصل تابستان  و اهمیت و ضرورت آمادگی واحد ها در پیک شبکه سراسری کشور، از اتمام تست پایش تجهیزات نیروگاه ( condition monitering) کنترلی شامل ژنراتورها ، یاتاقانها، رادیاتورها، گاورنر ها، ترانسهای قدرت و روغن های مورد استفاده در تجهیزات اصلی و کمکی مطابق برنامه زمان بندی توسط کارشناسان و متخصصان شرکت تولید و تعمیرات سد شهید عباسپور خبر داد.

جونعلی وند، هدف از انجام این عملیات را بالا بردن ضریب اطمینان و پایداری واحد های نیروگاه و شبکه سراسری عنوان کرد.

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با بیان این که اندازه گیری ارتعاشات مکانیکی واحد و ترموگرافی و آنالیز و تصفیه روغن بر روی هشت واحد نیروگاه و ترانسهای قدرت و کلید خانه انجام شد تصریح کرد: با انجام بموقع "پایش وضعیت تجهیزات نیروگاهی" چندین مورد نارسایی جزیی شناسایی و رفع عیب شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور