به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فرهاد علیدوستی" با اشاره به گرمای بالا و پیک شبکه سراسری، از افزایش دمای تجهیزات نیروگاهی که باعث تلفات و از بین رفتن انرژی تولیدی می شود گفت: برای  جلوگیری از حوادث، با استفاده از دوربین ترموویژن و متخصصان امر، دمای بالای تجهیزات نیروگاهی، شناسایی و اقدام به رفع مشکل می شود.

وی تصریح کرد: توسط دستگاه نظارت و بکارگیری دوربین ترموویژن دمای بالای مهره های ورودی خط 984 مشخص و نیاز به تعویض مهره ها محرز دانسته شد.

مدیر عامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان تصریح کرد: بر اساس هماهنگی صورت گرفته با مدیریت شبکه، مجوز قطع برق خط سی تی مذکور گرفته شد  و مهره های ورودی آن در کمترین زمان ممکن تعویض و  برق تولیدی در مدار قرار گرفت. 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان