به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،در این بازدید که با حضور جمعی از مدیران سازمان آب و برق خوزستان و مدیران سد و نیروگاه دز همراه بود، از پروژه شیرهای کشاورزی و بهینه سازی نیروگاه دز نیز بازدید بعمل آمد.
در ادامه با حضور بهنام شفیعی مقدم مدیر تعمیرات و بهینه سازی نیروگاه ها ، سعید رئوفی نسب مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز ، رضا بابادی مدیر شرکت تعمیرات ناحیه دز ، رضا پویان مدیر پروژه بهینه سازی واحد ۳ نیروگاه دز و جمعی دیگر از مدیران سد و نیروگاه دز جلسه ای برگزار و روند بهینه سازی واحد ۳ و دیگر پروژه های نیروگاه دز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز