به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ،”فرزاد جونعلی وند” مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: تعمیرات و بازرسی های سالیانه به عنوان یکی از ارکان اساسی در حفظ و نگهداری تجهیزات نیروگاهی محسوب می شود و انجام اصولی این بازرسی ها به نحو مطلوبی در راندمان کارکرد نیروگاه و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات نیروگاه موثر می باشد.


جونعلی وند گفت : به این منظور تعمیرات سالیانه واحد شماره 4 آغاز و در این اورهال انجام اقداماتی شامل: تعمیرات روتین ، بازرسی اورهال و تست ترانس های قدرت وتعویض PRV ، نصب الکتریکال پاوریونیت دریچه آبگیر،تعویض کلی پاورپک (پاوریونیت) دریچه آبگیرواحد ، سرویس اویل کولرهای ترانسهای قدرت ،تست های ژنراتور، آنالیز روغن ، کالیبراسیون تجهیزات واحد ، نشتی گیری شیر های کولینگ ترانسها ، تمیز کاری سیم پیچ هسته ، تست ترانسهای قدرت ،تست آلارمهای ترانس ،تست پروتکشن ،تست سیستم الکریکی گاورنر،نصب وراه اندازی گیت لمیت مکانیکی گاورنر صورت می پذیرد.