به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،واحد شماره ۶ نیروگاه دز که بمنظور انجام اورهال سالیانه از مدار تولید خارج شده بود ، پس از انجام بازرسی ، سرویس و تعمیرات مورد نیاز به شبکه سراسری متصل شد.
این عملیات با هماهنگی های بعمل آمده با دیسپاچینگ ملی ، بازار برق و سازمان آب و برق خوزستان با تلاش کارکنان و متخصصان شرکت های تولید و تعمیرات سد و نیروگاه دز طی ۲۴ روز انجام شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز