به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رضا عبدالشاه نژاد" از سرویس ۷ عدد از ۱۱ کلید ایستگاه های مارد و طره بخاخ خبر داد و گفت: در آینده ای نزدیک باقیمانده کلید ها بروز رسانی خواهند شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور