به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “ایمان گرامی مقدم” با بیان این که در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت آمادگی واحدها، لزوم اجرای صحیح دستورالعمل های ثابت بهره برداری، اجرای پروژه های بهینه سازی بهره بردای ارائه شد افزود: اجرای طرح هوادهی واحدهای فاز اول نیروگاه مسجدسلیمان ، ارتباط مصرف داخلی بین نیروگاه اول و دوم و افزایش قابلیت اطمینان تولید در نیروگاه اول شهیدعباسپور ، طراحی و اجرای سیستم بای پس دوم نیروگاه شهیدعباسپور و افزایش توان قابل تولید ، بهینه سازی واحدهای ۲ و ۳ و ۴ نیروگاه سد دز و واحدهای ۳ و۴ نیروگاه شهید عباسپور از دیگر مباحث عنوان شده بود.

“لیلا بشیری” معاون مدیریت اقتصاد و درآمد سازمان آب و برق ضمن بیان فرآیندها ، گردش کار بازار برق نیروگاه ها با بازار برق سازمان، شرکت مدیریت شبکه برق ایران ، شرکت مدیریت منابع آب ایران و لزوم رعایت الزامات بازار برق تاکید کرد و به بیان ضرورت و اهمیت اعلام به موقع آمادگی واحدها ، نحوه جرایم اعمال شده از طرف شرکت مدیریت شبکه برق ایران، نحوه پاسخ دهی صحیح ، محدودیت های مجاز و غیرمجاز بازه های تولید کنترل ولتاژ و توان راکتیو پرداخت.

در ادامه معاونت های بهره برداری نیروگاه ها و کارشناسان بازار برق مواردی مرتبط با بهره برداری نیروگاه¬، بازار برق و سامانه های سرابان و داشبورد انرژی ارایه کردند.

“غلامحسین کریمی” مجری پروژه سامانه سرابان و انرژی سازمان آب و برق باتوجه به درخواست های ارائه شده در این نشست، قول اجرای موارد مطرح شده را داد.

نشست هم اندیشی و هماهنگی در خصوص آمادگی گذر از پیک تابستانه، با حضور مدیریت بهره برداری نیروگاه و روسای گروه ها، معاونت اقتصاد درآمد و هیئت همراه ، معاونت های بهره برداری نیروگاه های دز، کارون، شهید عباسپور ، مسجدسلیمان، کرخه، مارون ، کارشناسان بازار برق نیروگاه و رئیس گروه رصدخانه، ۱۶ اردیبهشت ماه جاری در سالن جلسات معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان