به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، “سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی”، خدمات ارائه شده امور ایثارگران سازمان به خانواده های معزز شهدا را در خور توجه و شایسته خواند.

 در این تقدیر نامه خطاب به “سید قاسم موسوی” آمده است: برای صعود به ملکوت اعلی و پرواز به سرزمین جاودانگی، نیاز به پر و بال نیست عشق را می شود با خدمتگزاری به بهترین بندگان خدا معنا بخشید.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان