عملیات اورهال و تعمیرات سالیانه پست های بلافصل و خطوط فشار قوی نیروگاه های دز، شهید عباسپور، مسجدسلیمان، کرخه، مارون و کارون 3 توسط نیروهای متخصص تیم اجرایی پست های بلافصل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان آغاز شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر پروژه پست های بلافصل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: اورهال های سالیانه با هدف بهبود وضعیت انتقال در پست ها و نیز بالا بردن راندمان تولید نیروگاه ها انجام می شود که این امر نقش بسیار مهمی در پایداری و بهبود وضعیت آنها ایفا می کند.

"احمد خسروی" افزود: در نیمه نخست مهرماه و مطابق با استانداردهای تعمیر و نگهداری جهانی، پست و خطوط نیروگاه های مسجدسلیمان، مارون و کارون 3 در دستور کار قرار گرفت و با موفقیت به پایان رسید.

وی در پایان گفت: در ادامه روند عملیات فوق، پست های بلافصل نیروگاه های دز، شهید عباسپور و کرخه در دستور کار قرار خواهند گرفت و بر اساس برنامه ریزی از پیش تعیین شده از سوی سازمان آب و برق خوزستان به ترتیب اولویت انجام خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: حسن کریمی