در راستای تحقق چشم انداز سازمان آب و برق خوزستان در حوزه آبرسانی، شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان، عملیات تعمیرات خط آبرسانی شهرستان مسجدسلیمان را آغاز کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، معاون اجرایی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان ضمن اعلام این خبر افزود : با آغاز این عملیات، تعمیرات اساسی خط آبرسانی 56 اینچ تاسیسات شهید بهنام محمدی شهرستان مسجدسلیمان به درخواست شرکت آب جنوب شرق خوزستان و توسط پرسنل متخصص شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان در ناحیه مسجدسلیمان انجام خواهد شد.

"کریم کریمی" در ادامه افزود: خط 56 اینچ تاسیسات شهید بهنام محمدی خط اصلی آبرسانی به شهرستان مسجدسلیمان است که شامل دو مجموعه استاپلاگ، شیر پروانه ای و متعلقات مرتبط است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این عملیات که با هدف بهبود وضعیت آبرسانی صورت می پذیرد، قرار است تا اشکالات سیستم آب بند استاپلاگ، سیستم هیدرولیکی، کنترل و ابزار دقیق شیر پروانه ای توسط نیروهای شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان در ناحیه تعمیرات سد مسجدسلیمان و به درخواست شرکت آب جنوب شرق خوزستان اجرا شود.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان