شرکت نصب تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان طی مناقصه ای به عنوان پیمانکار جدید سد و نیروگاه امیر کبیر کرج معرفی شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، پس از انجام مناقصه، بهره برداری از نیروگاه سد امیر کبیر به شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان واگذار شد و این شرکت از پانزدهم اردیبهشت 1396 به مدت دو سال به عنوان پیمانکار عملیات بهره برداری، خدمات عمومی، پشتیبانی تعمیرات و نگهداری سد امیرکبیر کرج انتخاب و عملیات فوق را بر عهده گرفت.

سد امیرکبیر در 63 کیلومتری شمال غربی تهران و در کیلومتر 23 جاده کرج – چالوس واقع شده است. این سد از نوع بتنی دو قوسی با حداکثر ارتفاع 180 متر از پی به ضخامت 30 متر در کف و 9 متر در تاج است.

سد امیر کبیر دارای دو واحد 45 مگاواتی است که در مجموع 90 مگاوات برق تولید می کند.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: حسن کریمی