به منظور افزایش سطح آمادگی نیروهای شاغل در نواحی سه گانه زیر مجموعه شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان، مانور آموزشی واکنش در شرایط اضطراری در سه ناحیه مسجدسلیمان، شهید عباسپور و دز برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان ضمن اعلام این خبر افزود: این مانور به منظور ارتقای سطح آمادگی کارکنان در مواقع خطر و با هدف آموزش نحوه صحیح استفاده از کپسول های اطفای حریق، جلوگیری از گسترش آتش و خاموش کردن به موقع حریق  برنامه ریزی و اجرا شد.

"سودابه محمدی" گفت: در این کارگاه، مواد آتش زا، به انواع جامدات، مایعات قابل اشتعال، گازها، فلزات قابل اشتعال، الکتریسیته (برق) و انفجارها تقسیم و نحوه خاموش کردن هر یک از آنها به تفکیک مورد تشریح قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این مانور با هماهنگی و همکاری مسئولان HSE  سه ناحیه تعمیرات دز، مسجدسلیمان و شهید عباسپور و آتشنشانی و امداد شرکت بهره برداری این سه نواحی برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: حسن کریمی
خبرنگار: حسن کریمی