دیزل ژنراتور ایستگاه امیدیه1 پس از اتمام عملیات نصب، اورهال و بروزرسانی توسط کارشناسان شرکت تعمیرات نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان، تحویل شرکت آب جنوب شرق شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر پروژه دیزل ژنراتور امیدیه1 در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان ضمن اعلام این خبر افزود: عملیات نصب، اورهال و بروزرسانی یک دستگاه دیزل ژنراتورMTU سری 2000 با سطح ولتاژ  400 ولت، با توان 640 کیلووات در ایستگاه امیدیه1 با موفقیت توسط متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاه ها به پایان رسید و پس از انجام تست های نهایی تحویل شرکت تولید، بهره برداری و انتقال آب جنوب شرق شد.

"ابراهیم کاهکش" در ادامه خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه ایستگاه امیدیه1 پیش از این فاقد دیزل ژنراتور بوده، با وارد مدار کردن دیزل ژنراتور جدید در مواقع اضطراری امکان بهره برداری از دو دستگاه الکتروپمپ با سطح ولتاژ 400 ولت امکان پذیر شد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: حسن کریمی
خبرنگار: حسن کریمی