همزمان با تعمیرات سالیانه واحد شماره 3 نیروگاه اول سد شهید عباسپور ، عملیات مربوط به بهینه سازی شیر پروانه ای واحد شماره 3 نیروگاه اول سد شهید عباسپور توسط کارشناسان شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان انجام شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر تعمیرات سد شهید عباسپور، از برگزاری جلسه ا ی با حضور کارشناسان نظارت شرکت تولید، تعمیرات سد شهید عباسپور، دفتر فنی و مشاور بهینه سازی خبر داد.

"محمد مراد نیک بخش" گفت: با توجه به تجربه انجام پروژه بهینه سازی واحد شماره 4 ( اولین واحد نیروگاهی بهینه شده در ایران توسط متخصصین و کارشناسان داخلی)  مقرر شد در حین انجام اورهال سالیانه واحد شماره 3، عملیات اصلاح و ترمیم شیر پروانه ای واحد مذکور جهت تسریع بخشیدن در انجام پروژه بهینه سازی واحد 3 انجام شود .

 وی هدف از انجام این عملیات را سرعت بخشیدن به فعالیت های آینده پروژه بهینه سازی واحد شماره 3 این نیروگاه که از اوایل مهرماه سال 97 آغاز می شود عنوان کرد و گفت:  می توان با آینده نگری از مدت زمان انجام پروژه ها کاست .

مدیر تعمیرات سد شهید عباسپور افزود : این عملیات پس از انجام تست و دریافت نتیجه مطلوب، توسط کارشناسان تعمیرات سد شهید عباسپور با موفقیت انجام شد . 

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: فرشید سلطانی