از استاب لاگ های پایاب نیروگاه دوم سد شهید عباسپور رفع اشکال شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر تعمیرات سد شهید عباسپور در شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی در این رابطه گفت: استاب لاگ های پایاب نیروگاه دوم از حدود 10 سال پیش تاکنون به دلیل اشکال در طراحی و ساخت، قابل بهره برداری نبودند، که با هماهنگی های لازم با دستگاه نظارت شرکت تولید و بهره برداری سد شهید عباسپور، اقدامات اصلاحی لازم انجام و با موفقیت در محل خود نصب شد.

"مراد نیک بخش" افزود: این استاب لاگ ها به دلیل عدم تعادل حین تعلیق برای نصب، مانع از حرکت عادی و جابجایی در ریل می شد و از طرفی به دلیل طولانی شدن زمان عدم استفاده از آنها، قسمت های آب بندی این گیت ها نیز آسیب دیده بودند که با اجرای پروژه بهینه سازی پیشنهاد شده برای این گیت ها کلیه موارد آن ظرف مدت 6 ماه توسط کارکنان متخصص شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان مرتفع گردید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از تست، نصب و بازرسی، نتیجه اقدامات انجام شده از سوی کارفرما رضایت بخش اعلام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان