مدیر دفتر تحقیقات و بهبود مدیریت شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از برگزاری کارگاه آموزشی "گزارش نویسی فنی" در ستاد تعمیرات سد مسجد سلیمان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "سودابه محمدی" ادامه داد: کارگاه آموزشی گزارش نویسی فنی با هدف توانمندسازی کارگروه ها در امرثبت تجربیات و ارائه گزارش های صحیح و فنی،  با همکاری شرکت تولید و بهره برداری ناحیه مذکور، در ستاد تعمیرات سد مسجدسلیمان برگزار شد.

وی ضمن تشکر و قدردانی از مدیریت تعمیرات و مسئول آموزش آن ناحیه ابراز امیدواری کرد تا با برگزاری کارگاه های مشابه در آن ستاد، همه کارشناسان و تکنسین های فنی از دوره های آموزشی مذکور بهره مند شوند.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان