تعمیرات سالیانه نیروگاه های برق آبی خوزستان توسط پرسنل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان در سه ناحیه دز، شهید عباسپور و مسجدسلیمان به صورت همزمان کلید زده شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، معاونت تعمیرات نیروگاهی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان با بیان این که این شرکت به عنوان متولی تعمیر و نگهداری از نیروگاه های برق آبی با آمادگی کامل،    فعالیت های تعمیراتی، اورهال واحدهای نیروگاهی را همزمان در سه ناحیه تعمیراتی آغاز کرده است تصریح کرد: برای انجام تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاه های دز، شهید عباسپور و مسجدسلیمان با برنامه ریزی از پیش تعیین شده به صورت همزمان، واحد 6 دز، واحد 8 مسجدسلیمان، واحد 2 نیروگاه اول، واحد 7 و 8 نیروگاه دوم سد شهید عباسپور از مدار تولید خارج شدند .

"امیر محمودی" با بیان این که همه ساله متناسب با شرایط واحدها و وضعیت شبکه برق کشور، واحدهای نیروگاهی برای مدت مشخصی از مدار خارج می شوند تا با انجام بازرسی ها و تعمیرات لازم آمادگی چرخه تولید آنها در یک دوره یکساله محفوظ بماند ادامه داد: این فرآیند تعمیراتی بر اساس شرایط مخازن  سد ها و نیاز شبکه، معمولا در نیمه دوم سال انجام می شود که به دلیل همزمانی و فشردگی برنامه تعمیرات سالیانه و حجم بالای کار، پرسنل این شرکت با تمام توان با نظارت شرکت های بهره بردار، در حال انجام وظیفه می باشند.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: محمد توحیدیان
خبرنگار: محمد توحیدیان