کارگاه آموزشی بهره برداری از جرثقیل های نیروگاه برای بهره برداران جرثقیل های اصلی نیروگاه های دز، کرخه، مسجدسلیمان و شهیدعباسپور در سد و نیروگاه مسجدسلیمان برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، مدیر دفتر واحد برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان، با اشاره به ریسک بالای عملیات بهره برداری از جرثقیل های نیروگاهی و عدم آموزش  کافی و اصولی پرسنل، هدف از برگزاری این دوره آموزشی را افزایش مهارت کارکنان، استاندارد سازی استفاده از جرثقیل و کاهش حوادث جانی و مالی اعلام کرد.

"سودابه محمدی"، با بیان این که دوره مذکور با همکاری مدیریت تعمیرات و تولید سد مسجدسلیمان به مدت 5 روز متوالی به صورت تئوری و عملی در زمینه الکتریکال ، مکانیکال و اپراتوری توسط یک گروه 3 نفره متخصص اجرا شد تصریح کرد: برای همکارانی که پس از پایان دوره آموزشی، آزمون های عملی، تئوری و مصاحبه را با موفقیت سپری کنند گواهینامه معتبر و مرتبط با جرثقیل صادر خواهد شد.

محمدی، از تلاش های معاونت تعمیرات نیروگاهی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان، در برگزاری دوره آموزشی بهره برداری از جرثقیل های نیروگاهی تقدیر کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان