مدیر پروژه بهینه سازی نیروگاه اول سدشهیدعباسپور در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان، از راه اندازی سیستم اندازه گیری تخلیه جزئی در نیروگاه اول سد شهید عباسپور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " علی رحیمی اصل"، افزود: در راستای پروژه بهینه سازی نیروگاه اول سد شهید عباسپور سیستم اندازه گیری تخلیه های جزئی در سیم پیچ استاتور ژنراتور واحدهای شماره 3 و 4 راه اندازی شد.

وی با اشاره به اهمیت نگهداری از سیم پیچ استاتور واحدها تصریح کرد: سیستم مانیتورینگ با نصب سنسور آشکارساز خازنی امکان تشخیص اشکالات عایقی و لقی گوه ها را برای جلوگیری از توسعه خرابی به بهره دار می دهد.

مدیر پروژه بهینه سازی نیروگاه اول سد شهید عباسپور تاکید کرد: با راه اندازی این سیستم، اطلاعات به صورت آنلاین ذخیره و برای آنالیز و تشخیص اشکالات احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: با آموزش هایی که برای برداشت اطلاعات به کارکنان بهره برداری و تعمیرا ت داده شده است دیگر نیازی برای حضور سوپروایزر برای دیتابرداری وجود ندارد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: سهیلا عبدالرسولی