معاونت تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان، از آغاز تعمیر ات اساسی واحد شماره یک نیروگاه امیر کبیر کرج پس از نیم قرن بهره برداری خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "امیر محمودی" با بیان این که نیروگاه امیرکبیر کرج دارای 2 واحد نیروگاهی 45 مگاواتی می باشد افزود: با برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده شرکت تعمیرات نیروگاه های خوزستان با آب منطقه ای تهران، ضمن شروع عملیات مونتاژ واحد شماره 2 نیروگاه کلان تهران، واحد شماره یک نیروگاه سد امیر کبیر کرج پس از تعمیرات سالیانه واحد شماره 2 این نیروگاه، وارد یک پروسه140 روزه برای تعمیرات اساسی قرار گرفت.

وی با بیان این که این واحد پس از حدود نیم قرن بهره برداری برای اولین بار دمونتاژ می شود تصریح کرد: کلیه پروسه های تعمیراتی مطابق با دستورالعمل های سازنده و استانداردهای نیروگاه های برق آبی دنیا به پشتوانه تجارب تعمیرات اساسی بیش از 15 واحد نیروگاهی در کشور توسط کارشناسان توانمند و متخصص شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان آغاز شد تا گام موثر دیگری در عرصه شکوفایی و پویایی صنعت آب و برق کشور برداشته شود.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان