معاونت تعمیرات نیروگاهی شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از برگزاری کارگاه آموزشی و دوره تخصصی تعمیر و نگهداری از سیستم های کنترل (Dcs) در این شرکت خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " امیر محمودی" با بیان این که به منظور تخصصی تر شدن فعالیت های تعمیرات نیروگاه ها در این مجموعه، دوره تخصصی کاربردی Dcs به مدت سه روز در نیروگاه های مسجدسلیمان و عباسپور برگزار شد تصریح کرد:  با توجه به وسعت و دامنه کاربرد تجهیزات کنترلی در نیروگاه ها و پیچیدگی تکنولوژی استفاده شده در این سیستم ها ، لزوم تخصصی شدن و سرویس دهی در این مورد امری اجتناب ناپذیر است .

محمودی افزود: یکی از گروه های تخصصی تشکیل شده در شرکت تعمیرات گروه DCS  بوده که با برگزاری این دوره های کاربردی سطح کیفی خدمات رسانی به تاسیسات نیروگاهی ارتقا یافته و وابستگی به خدمات سوپروایزری به خارج از مجموعه سازمان آب و برق خوزستان را به حداقل خواهد رساند.

معاونت تعمیرات نیروگاهی در شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان با اشاره به این که دوره تئوری سیستم های کنترل پیش از این،  در دو مرحله برای برندهای شرکت زیمنس و   ABB در تهران برگزار شده است

 تصریح کرد:  دوره فوق با حضور کارشناسان گروه Dcs  نواحی تعمیراتی دز ، شهید عباسپور و مسجدسلیمان برگزار شد. 

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان