معاونت تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از اتمام تعمیرات سالیانه 14 واحد از واحدهای نیروگاه های سد دز، مسجد سلیمان و شهید عباسپور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "امیر محمودی" با بیان این که نیروهای متخصص تعمیراتی، در بخش های مختلف نیروگاهی مطابق برنامه زمانبندی و در برخی از واحد ها زودتر از موعد مقرر، کلیه فعالیت های تعریف شده در برنامه تعمیراتی را با کیفیت لازم و با موفقیت به اتمام رساندند افزود: در نیروگاه سد دز واحد های 8،7،6،5،1 ، نیروگاه سد مسجد سلیمان واحد های 8،7،6 و در نیروگاه سد شهید عباسپور واحد های 7،6،5،2،1 و 8  پس از اتمام  موفقیت آمیز تعمیرات سالیانه، تحویل شرکت های بهره بردار و وارد چرخه تولید شدند.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: محمد توحیدیان
خبرنگار: محمد توحیدیان