معاونت تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان ازکالیبره نمودن تجهیزات ابزاردقیق واحد شماره 3 سد و نیروگاه مسجد سلیمان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "امیر محمودی" با اشاره به شروع تعمیرات سالیانه نیروگاه ها و لزوم انجام کالیبراسیون تجهیزات مرتبط گفت: کارگاه تخصصی کالیبراسیون شرکت تعمیرات با همکاری کارشناسان کالیبراسیون شرکت تولید و بهره برداری نیروگاه مسجد سلیمان اقدام به کالیبره نمودن تجهیزات فشار، دما و الکتریکال واحد شماره 3 این نیروگاه نمودند.

امیر محمودی با بیان اینکه علاوه بر صحت سنجی و کالیبراسیون ، اقدامات تعمیراتی نیز روی تجهیزات ابزار دقیق معیوب صورت پذیرفت ادامه داد : انجام کالیبراسیون باعث افزایش دقت و کارائی تجهیزات ابزار دقیق نیروگاه خواهد شد.

وی با توجه به ضرورت انجام کالیبراسیون سالیانه تجهیزات نیروگاه ها تصریح کرد: این شرکت در راستای تشکیل کارگروه های تخصصی اقدام به راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کالیبراسیون با رعایت استاندارد 17.25 نموده  و این امر تا اخر اسفند ماه سال جاری محقق خواهد شد .

 

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: حکمت اله دارابپور
خبرنگار: محمد توحیدیان