مدیر بازرگانی شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان از تمدید و دریافت گواهینامه صلاحیت بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری نیروگاه های برق آبی توسط  این شرکت خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "منوچهر کرم نژاد" با بیان این که جهت ارتقای فعالیت و پیشبرد اهداف خود ملزم به رعایت استانداردها و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد افزود: یکی از این مجوزها "پروانه صلاحیت بهره برداری، تعمیرات و نگهداری نیروگاه های برق آبی "  از شرکت مدیریت منابع آب ایران به نمایندگی از وزارت نیرو و گواهی تشخیص صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مجوز مذکور اخذ و امکان "بهره برداری، تعمیر و نگهداری از 3 نیروگاه در رده گروه الف را برای این شرکت به مدت 2 سال فراهم کرده است .

مدیر بازرگانی شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان افزود: این شرکت در گذشته نیز پروانه بهره برداری، تعمیر و نگهداری از سد و شبکه را از شرکت مدیریت منابع آب و گواهی تشخیص صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را اخذ نموده است .

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: شیما دشت گلی