معاون فنی و مهندسی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از راه اندازی سامانه الکترونیکی آرشیو فنی این واحد خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "محمد پور رکنی" با بیان خبر فوق افزود: این سامانه قابلیت ثبت انواع مدارک فنی، نقشه ها، مکاتبات، استانداردها، کاتالوگ های سازندگان، تصاویر، فیلم و انواع گزارش ها و قراردادها را دارد.

وی تصریح کرد: با نصب این نرم افزار دسترسی به اطلاعات پروژه های شرکت توسط کلیه واحد ها به صورت یکپارچه و دسته بندی شده فراهم شده است.

معاون فنی و مهندسی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان ویژگی مهم این نرم افزار را عدم نیاز به شرکت های پشتیبان جهت کاربری نرم افزار معرفی کرد و گفت: سامانه الکترونیکی آرشیو فنی هم اکنون توسط کارشناسان فنی و مهندسی این شرکت مورد بهره برداری قرار گرفته است.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: م
خبرنگار: شیما دشت گلی