مدیریت تعمیرات سد مسجدسلیمان در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از ترمیم ترک های رانر واحد شماره 3  این نیروگاه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "ابراهیم شجاعی" با اعلام خبر فوق گفت : در بازدیدهایی که متخصصان این شرکت در اورهال سالیانه واحد شماره 3 نیروگاه سد مسجدسلیمان انجام دادند ، مشاهده شد که 3 عدد از پره های رانر واحد فوق دچار ترک خوردگی شده که توسط گروه توربین شرکت تعمیرات بازسازی و ترمیم شد.

شجاعی با بیان این که به منظور تشخیص عمق ترک و میزان گستردگی آن با استفاده از تست های غیر مخرب PT و MT  تجزیه و تحلیل های لازم انجام شد، تصریح کرد با برنامه ریزی و تجهیز 10 روزه گروه جوشکاری عملیات جوشکاری و سنگ زنی با نظارت کارشناسان دستگاه نظارت بهره بردار شرکت تولید انجام گرفت و پس از تست های نهایی و کنترل کیفی، شرایط کلیه پره ها تایید و در اختیار دستگاه نظارت قرار گرفت .

مدیریت تعمیرات سد مسجدسلیمان در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان افزود: با پایان یافتن سایر فعالیت های اورهال سالیانه، واحد شماره 3 نیروگاه سد مسجد سلیمان با سلامت کامل به بهره بردار تحویل و در مدار تولید قرار گرفت.

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: جهانبخش خسروی
خبرنگار: جهانبخش خسروی