مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های مدیریتی ویژه مدیران، توسط "رضا جوشن" مدرس مجرب در زمینه  بهره وری منابع انسانی در این شرکت خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "سودابه محمدی" هدف از برگزاری این کارگاه را افزایش مهارت های فردی مدیران و بهره وری منابع انسانی در سطح شرکت اعلام کرد و گفت: از ابتدای سال 97 تاکنون جهت مدیران ارشد ، سلسله آموزش هایی مرتبط و متوالی با موضوع بهره وری و توانمندی فردی در نظر گرفته شد که به موجب اجرای آنها ، بهبود رفتار سازمانی و عملکردی در کل شرکت را به دنبال داشته است.  

وی تصریح کرد: در پی اجرای این دوره آموزشی، مدیر عامل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان با حضور در این دوره کلیه عوامل اجرایی این کارگاه  را مورد تقدیر قرار داد و گفت: در نظر دارد با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی استان در این فصل، از ظرفیت های موجود در منطقه و صنعت آب و برق در جهت اجرای دوره ها با هدف اثر بخشی بیشتر و شناسایی نقاط قوت صنعت آب و برق استان استفاده نماید .

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: محمد توحیدیان
خبرنگار: محمد توحیدیان