معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان ازکالیبره نمودن تجهیزات ابزاردقیق واحد شماره 2 و تجهیزات ابزار دقیق کمپرسورهای سد و نیروگاه مسجد سلیمان خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "امیر محمودی" با اشاره به شروع تعمیرات سالیانه نیروگاهها و لزوم انجام کالیبراسیون تجهیزات مرتبط، از کالیبره کردن تجهیزات فشار، دما و الکتریکال واحد شماره 2 این نیروگاه توسط کارگروه تخصصی کالیبراسیون شرکت تعمیرات با همکاری کارشناسان شرکت تولید و بهره برداری نیروگاه مسجد سلیمان خبر داد.

محمودی با بیان اینکه علاوه بر صحت سنجی و کالیبراسیون ، اقدامات تعمیراتی روی تجهیزات ابزار دقیق معیوب صورت پذیرفته افزود : انجام کالیبراسیون باعث افزایش دقت و کارائی تجهیزات ابزار دقیق نیروگاه خواهد شد .

وی گفت : بنابر ضرورت انجام کالیبراسیون سالیانه تجهیزات نیروگاهها و نیاز مجموعه سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر راه اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون ، شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان در راستای تشکیل کارگروه های تخصصی اقدام به راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کالیبراسیون با رعایت استاندارد 25.17 نموده که مطابق گانت چارت تعریف شده این امر به یاری خداوند متعال تا اخر اسفند97 محقق خواهد شد .

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان