مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از ارزیابی و اثر بخشی آموزش نظام آراستگی محیط کار (5S) در تعمیرات نواحی سد دز و مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سودابه محمدی" گفت: در راستای بهبود مستمر کیفیت و افزایش  بهره وری، اثر بخشی آموزش های برگزارشده در خصوص آراستگی محیط کار (5S) در واحدهای تعمیرات نواحی سد دز و سدمسجدسلیمان بررسی و ارزیابی شد.

وی با بیان این که ارزیابی فوق، برای اولین بار در نواحی تعمیرات صورت می گیرد و نتیجه حاصل از آن مبنای ارزیابی در سال های آینده خواهد بود افزود: این ارزیابی توسط یک تیم سه نفره انجام شد و اتاق های کار، محوطه های کارگاهی، سرویس های بهداشتی، آبدارخانه ها، آشپزخانه ها و پارکینگ ها ی هر دو ناحیه مورد بازدید وارزیابی قرارگرفتند که ضمن بهبود قابل توجه در همه مکان ها، پیشنهاداتی در خصوص بهتر شدن  وضعیت  آنها در سال های آینده  ارائه شد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: شاه مهدی پور شریفی
خبرنگار: محمد توحیدیان