مدیریت تعمیرات سد و نیروگاه مسجدسلیمان در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از تعمیر برد الکترونیکی و برنامه ریزی IC های مربوط به پردازنده اصلی کنترلر گاورنر شرکت Voith در نیروگاه دوم سد شهید عباسپور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "ابراهیم شجاعی" گفت: برای اولین بار در کشور برنامه IC کنترلر گاورنر شرکت Voith توسط کارشناسان شرکت تعمیرات بازخوانی و در IC های بدون برنامه بار گذاری شد.

وی مهم ترین اشکال سیستم های گاورنر شرکت Voith را عدم تحویل برنامه و نرم افزار مربوطه جهت دسترسی به لاجیک کنترلی آن دانست که از زمان راه اندازی تاکنون در صورت بروز اشکال به ناچار باید از کارت های یدکی برنامه ریزی شده قبلی استفاده می شد .

شجاعی تصریح کرد: با گذشت حدود 17 سال از راه اندازی اولین واحدها، کارت های یدکی به اتمام رسیده و قابلیت آمادگی واحدها وارد ریسک بزرگی شده اند.  

وی تاکید کرد که با توان تخصصی کارشناسان آزمایشگاه و مرکز تخصصی الکترونیک ناحیه تعمیراتی سد مسجدسلیمان، تعمیر برد و بازخوانی برنامه کنترلی IC های نیروگاه دوم سد شهید عباسپور انجام شد که با این روش امکان مهندسی معکوس و ساخت گاورنر برای نیروگاه های برق آبی کشور فراهم شده است.

شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان در ناحیه تعمیراتی نیروگاه سد مسجدسلیمان مجهز به آزمایشگاه پیشرفته تعمیرات تخصصی الکترونیک و کنترل است و آمادگی آن را دارد که به سایر نیروگاه های کشور خدمات ارائه دهد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: جهانبخش خسروی
خبرنگار: محمد توحیدیان