مدیریت تعمیرات تخصصی در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از تعمیر دیزل ژنراتورهای شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "مراد نیک بخش" گفت: عملیات تعمیر و انجام سرویس های دوره ای 2  دستگاه دیزل ژنراتور شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق در ایستگاه منصوری یک با مجموع توان 2800  کیلو ولت آمپر با ولتاژ تولیدی 400 ولت توسط کار شناسان کار گروه تخصصی دیزل ژنراتور شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان با موفقیت انجام و تحویل گروه بهره برداری شرکت آب جنوب شرق گردید.

نیک بخش تصریح کرد که با انجام این عملیات می توان در زمان بی برقی شبکه با توجه به توان دیزل های مذکور 4 دستگاه پمپ راه اندازی و بخشی از آب شرب مناطق جنوب شرق خوزستان تامین گردد.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان