مدیر تعمیرات نیروگاه سد شهید عباسپور در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از رفع اشکال در ترانسفورمر قدرت واحد شماره 3 نیروگاه سد شهید عباسپور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "افشین قلی پور" گفت: واحد شماره 3 نیروگاه اول سد شهید عباسپور در حین سنکرون با دریافت سیگنال تریپ از محدوده تراسفورماتور و خط انتقال از مدار خارج شد که با بررسی های انجام شده در سیگنال های نیروگاه و پست، مقدار جریان عبوری از ترانسفورماتور فاز T خارج از رنج بود که با انجام تست های مختلف بر روی ترانسفورماتورها به خصوص فاز T فعالیت جهت رفع عیب شروع شد.

قلی پور افزود: با حضور کارگروه تخصصی پست ها و ترانسفورمرهای قدرت پس از تست تانژانت دلتا و تست پاسخ فرکانس FRA ، معیوب بودن بوشینگ نوترال و ضعف در جریان نشتی بوشینگ فشار قوی معرفی گردید.

مدیر تعمیرات نیروگاه شهید عباسپور تصریح کرد: با توجه به شرایط بحرانی جوی ، گروه های تعمیراتی به صورت 24 ساعته عملیات تست ، تعویض و فیلتراسیون روغن هر سه فاز ترانسفورمرهای قدرت را انجام و واحد شماره 3 را با سلامت کامل وارد مدار بهره برداری کردند.

قلی پور، هدف از تلاش در بهره برداری از این واحد را، استفاده حداکثری از ظرفیت تولید نیروگاه در شرایط پر آبی مخزن و پایداری شبکه عنوان کرد.

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان