مدیر بهینه سازی نیروگاه اول سد شهید عباسپور در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از طراحی، ساخت و انجام تست های کارخانه ای تابلو سنکرونایزینگ واحد شماره 3 نیروگاه اول سد شهید عباسپور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "علی رحیمی اصل" گفت: کلیه تست های کارخانه ای تابلو سنکرونایزینگ واحد شماره 3 نیروگاه اول سد شهید عباسپور پس از طراحی و ساخت توسط کارشناسان این شرکت در محل کارخانه سازنده با حضورکارشناسان شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان به کارفرمایی سازمان آب وبرق خوزستان و مشاور طرح، شرکت مهندسی مهاب قدس با موفقیت انجام شد و این تجهیز در ادامه روند بهینه سازی نیروگاه اول سد شهید عباسپور طراحی و ساخته شده است .

رحیمی اصل افزود:  سنکرون کردن واحدهای نیروگاهی با شبکه توسط رله سنکرو چک که درون این تابلو نصب شده است انجام می شود ، برای هر واحد یک عدد رله سنکرو نایزینگ و یک عدد رله سنکروچک در نظر گرفته شده است. تابلو مذکور در محل کلید خانه 400 کیلوولت نصب خواهد شد.

وی با بیان این که قبل از انجام  بهینه سازی، سنکرون کردن فقط از طریق پست انجام می شد تصریح کرد: پس از بهینه سازی، سنکرون کردن هم از طریق پست و هم از طریق کامپیوترهای اتاق فرمان (CCR) انجام خواهد شد.

مدیر بهینه سازی نیروگاه اول سد شهید عباسپور در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان در ادامه خاطر نشان کرد که تجهیزات استفاده شده، از مهم ترین برند های موجود بوده که طی 15 سال گذشته این تجهیزات در بیش از 35 واحد نیروگاهی در ایران استفاده شده است و یکی از برجسته ترین مشخصات این سیستم نسبت به نمونه مشابه، این است که تاکنون بدون بروز هیچگونه مشکلی به کار خود ادامه داده اند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان