مدیریت تعمیرات سد و نیروگاه مسجدسلیمان در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از ترمیم سیم پیچ ژنراتور واحد شماره 2 نیروگاه سدمسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،"ابراهیم شجاعی"، گفت: زوال عایقی شینه های سیم پیچ ژنراتور واحد شماره 2 نیروگاه مسجدسلیمان توسط نیروهای توانمند و مجرب شرکت تعمیرات ترمیم و بازسازی شدند.

شجاعی، با بیان این که شناسایی و ترمیم زوال عایقی در سیم پیچ ژنراتورهای آبی از جمله کارهای تخصصی گروه الکتریکال نیروگاه ها به حساب می آید، تصریح کرد: کارشناسان و تکنسین های شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان با داشتن تجارب و دانش کافی در این زمینه با پشتکار و همکاری کارشناسان دفتر نظارت شرکت های تولید، با کیفیت مطلوب این نوع کارها را به منظور حفظ پایداری ژنراتورها به انجام می رسانند.

وی با استناد به نظر کارشناسان، علت وقوع این گونه اشکالات را، لقی سیم پیچ در شیار، پایین بودن کیفیت عایقی و عدم کفایت لایه های OCP و ECP ذکر کرد.

مدیریت تعمیرات سد و نیروگاه مسجدسلیمان با اشاره به تحریم های حاکم بر صنعت کشور، تصریح کرد: کارکنان تعمیرات ناحیه سد مسجدسلیمان خدمات شایسته خود را در تقویت ضریب آمادگی و پایداری واحد شماره 2 این نیروگاه را در کمترین زمان ممکنه ارایه دادند.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: مصطفی مولایی
خبرنگار: محمد توحیدیان