معاونت فنی و مهندسی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از برگزاری اولین جلسه کمیته فنی و تدوین استاندارد ملی شیرهای پروانه ای در این شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "محمد پوررکنی"  با بیان این که اولین جلسه کمیته فنی تدوین استاندارد ملی با نام "شیرهای پروانه ای ، بررسی گشتاور ، افت هد و کاویتاسیون" در اداره کل استاندارد استان خوزستان برگزار شد  از دریافت مجوز تدوین این استاندارد از سوی سازمان استاندارد ایران به نماینده شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان خبر داد..

وی افزود: تدوین این استاندارد در راستای ارتقای دانش فنی شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان در زمینه شیرهای پروانه ای و همچنین عدم وجود استاندارد ملی کاربردی در زمینه تحقیق جریان و عملکرد شیرهای پروانه ای در دستور کار قرار گرفته است که پس از پایان جلسات کمیته فنی، این استاندارد در شمار استانداردهای ملی ثبت خواهد شد و تمامی ذی نفعان و صنایع مرتبط با شیرهای پروانه ای، مستلزم به اجرای الزامات تعیین شده در این استاندارد خواهند بود.

 پور رکنی تصریح کرد: این استاندارد برگردان فارسی استاندارد مرجع شیرهای پروانه ای با کدAWWA M49 (2012)  است که در این استاندارد مباحث کلیدی از جمله محاسبات انواع گشتاورهای اعمالی، افت هد و بررسی کاویتاسیون در شیرهای پروانه ای ارائه شده است.

وی در ادامه عنوان کرد:  در برگردان فارسی این استاندارد با توافق اعضای کمیته فنی، مباحث تکمیلی جهت روشن شدن مطلب با ذکر تصاویر و توضیحات به متن اصلی استاندارد اضافه خواهد شد.

معاونت فنی و مهندسی این شرکت ادامه داد:  مجوز تدوین این استاندارد از جانب سازمان ملی استاندارد کشور به "ایمان جعفری" به عنوان نماینده شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان اعطا شد و ایشان در جلسات تدوین به عنوان مترجم متن اصلی استاندارد و دبیر جلسات تدوین حضور داشت و همچنین ریاست جلسات کمیته تدوین نیز بر عهده اینجانب  خواهد بود.

وی با بیان این که سایر اعضای کمیته تدوین ، "رضا بابادی" کارشناس ارشد شرکت تعمیرات ، "علی رضا رادکیا" کارشناس شرکت تولید و بهره برداری نیروگاه دز ، "حسین کیانفرد" کارشناس شرکت تعمیرات ، "ریحانه لک" کارشناس شرکت تعمیرات و سایر ذی نفعان در زمینه شیرهای پروانه ای، توسط اداره کل استاندارد استان خوزستان به جلسه دعوت شدند تصریح کرد: "مسعود عظیمی" به عنوان نماینده اداره کل استاندارد استان خوزستان، بر فرآیند جلسات تدوین نظارت داشت.

پوررکنی در پایان گفت ، پیش از این محاسبات CFD جریان عبوری از شیرهای پروانه ای در قالب پروژه بهینه سازی نیروگاه دز، توسط شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان انجام شده و پس از تدوین استاندارد مذکور، شرایط لازم جهت انجام آزمایشات روی مدل فیزیکی شیرهای پروانه ای با هدف ارتقای دانش فنی و مهندسی شرکت تعمیرات مهیا خواهد شد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان