معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از بررسی عکس العمل گاورنر واحدهای نیروگاه اول شهید عباسپور در پاسخ به فرکانس شبکه خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “امیر محمودی”   گفت: در راستای درخواست معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد شهید عباسپور مبنی به بررسی عملکرد گاورنر واحدهای شماره 1 الی 3، کارگروه تخصصی شرکت تعمیرات با استفاده از ثبات اطلاعات و تجهیزات اندازه گیری اقدام به تست های مورد نیاز برای شناسایی اشکال نمود.

محمودی تصریح کرد: در این پروسه ضمن اندازه گیری عکس العمل گاورنر در تغییرات فرکانس شبکه و مقایسه آن با مقدار حساسیت تنظیم شده درصد افت سرعت ( Speed Drop ) گاورنر ، مقادیر نامناسب برخی از پارامترها و تنظیمات مربوطه شناسایی و به اطلاع بهره بردار رسانده شد .

وی در ادامه گفت: با تست های فوق، اشکالات رفتاری گاورنرها شناسایی و با رفع آنها از هزینه های سنگین جرایم آزمون های ناموفق کنترل فرکانس، جلوگیری خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان