مدیر تعمیرات سد و نیروگاه مسجدسلیمان در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از تعمیر کارت الکترونیکی سیستم کنترل سد و نیروگاه مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "ابراهیم شجاعی" گفت: کارت الکترونیک 32 کاناله سیستم کنترل ( Digital Input ) نیروگاه سد مسجدسلیمان توسط متخصصان آزمایشگاه و مرکز تخصصی الکترونیک شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان با موفقیت تعمیر، تست و در مدار قرار گرفت.

شجاعی با بیان اینکه، کارت تعمیر شده از نوع DSD 110 ساخت شرکت ABB International بوده افزود: به علت هزینه های بالای خرید کارت های مشابه و همچنین دسترسی دشوار به کارت های جدید، متخصصان الکترونیک آزمایشگاه و مرکز تخصصی الکترونیک را بر آن داشت تا با حمایت های کارشناسان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان تحقیقات گسترده ای را روی این کارت ها، انجام دهند تا امکان تعمیر و راه اندازی مجدد آنها را فراهم کنند.

وی با بیان این که سیستم کنترل نیروگاه، نیاز مبرمی به کارت های الکترونیکی سالم و بدون اشکال دارد و این کارت ها ارتباط سیگنالی بین تجهیز و PLC را برقرار می کنند، ادامه داد: پس از تعمیر و تست های لازم روی کارت الکترونیکی، کارت مزبور، در سرویس قرار داده شد و پس از چندین روز تست مداوم، سلامت کارت الکترونیکی، مورد تایید قرار گرفت.

مدیر تعمیرات سد و نیروگاه مسجدسلیمان، با بیان این که تعمیر کارت های الکترونیکی، موجبات حذف خرید مجدد این قطعات را فراهم، و باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای، شده است اعلام کرد: آزمایشگاه و مرکز تخصصی الکترونیک شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان، مسقر در ناحیه سد و نیروگاه مسجدسلیمان، آمادگی ارائه خدمات الکترونیک و تعمیرات انواع کارت های الکترونیکی را دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان