معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از تعمیر و کالیبره نمودن تجهیزات اندازه گیری واحدهای  1، 4 و تجهیزات جانبی فاز یک نیروگاه سد مسجد سلیمان خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "امیر محمودی" با اشاره به برنامه ریزی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان مبنی بر انجام کالیبراسیون گفت: تجهیزات ابزار دقیق واحدهای 1، 4 و تجهیزات جانبی فاز یک (شامل چیلرها، هواسازها، کمپرسورها، تابلوهای اتاق فرمان و مصرف داخلی)، توسط کارگروه تخصصی کالیبراسیون شرکت تعمیرات با همکاری و هماهنگی کارشناسان بهره برداری، عملیات باز و بسته کردن تجهیزات، تعمیر و کالیبره کردن تجهیزات فشار، دما و پارامترهای الکتریکی واحدهای 1و 4 و همچنین تجهیزات جانبی قابل دسترسی این نیروگاه انجام شد.

 محمودی، با بیان اینکه علاوه بر صحت سنجی و کالیبراسیون، اقدامات تعمیراتی تجهیزات اندازه گیری معیوب ابزار دقیق نیز انجام شد افزود:  کالیبراسیون دوره ای و مداوم باعث شناسایی اشکالات و به تبع آن افزایش دقت و کارایی تجهیزات ابزار دقیق نیروگاه ها خواهد شد.

معاون تعمیرات نیروگاهی در ادامه تصریح کرد: بنا بر ضرورت انجام کالیبراسیون سالیانه تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق نیروگاه ها و در راستای سیاست های سازمان آب و برق خوزستان به عنوان متولی بهره برداری از 7 نیروگاه برق آبی مهم کشور به ظرفیت 8070 مگاوات، شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان اقدام به راه اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون با رعایت الزامات استاندارد 17025 نموده است که خدمات این آزمایشگاه شامل تعمیر و کالیبراسیون به صورت ثابت و سیار ( در نیروگاه ها و تأسیسات آبی ) قابل ارائه می باشد.

شایان ذکر است که پیش از این،  کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق واحدهای 2و3 نیروگاه مسجدسلیمان توسط این کارگروه تخصصی انجام شده بود.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان