مدیر عامل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از دریافت گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی عمومی خبر داد. 

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی مکاری بهبهانی" گفت: در راستای دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، دوره آموزشی ایمنی عمومی طی ده مرحله در ستاد و نواحی تحت پوشش این شرکت برگزار شد.

وی از مراحل مهم فرآیند اخذ این گواهی نامه، به حضور کلیه کارکنان اعم از اداری و فنی در کلاس آموزشی 8 ساعته ایمنی اشاره کرد.

مکاری بهبهانی تصریح کرد: تاکنون گواهی نامه های صلاحیت ایمنی شرکت، صلاحیت ایمنی کارفرمایی و صلاحیت ایمنی مسئولان ایمنی برای این شرکت اخذ شده است.

مدیر عامل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان، هدف از اخذ گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری را حصول اطمینان از رعایت مقررات و آئین نامه های HSE و مطلع بودن همه کارکنان از نقش ایمنی در اجرای عملیات کاری معرفی کرد.

شایان ذکر است قبلا گواهینامه های OHSAS18001 و HSE از شرکت  Tuv INTER CERT توسط این شرکت اخذ گردیده است.

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان