معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از اجرایی شدن تست های تعمیرات پیشگویانه تجهیزات اصلی و کمکی نیروگاه  سد مسجد سلیمان توسط کارشناسان متخصص گروه تعمیرات پیشگویانه این شرکت خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "امیر محمودی"، با اشاره به اهمیت پایش وضعیت در حفظ و افزایش آمادگی و کارایی تجهیزات نیروگاه ، تصریح کرد: انجام تست های تعمیرات پیشگویانه تجهیزات اصلی و کمکی نیروگاه مسجد سلیمان، با هدف پیاده سازی برنامه تعمیرات پیشگویانه در نیروگاههای تابعه سازمان آب و برق خوزستان، توسط کارگروه های تخصصی شرکت تعمیرات  انجام شد .

محمودی با بیان این که در مرحله اول این عملیات، تست های ارتعاشات، ترموگرافی، التراسونیک ، روغن برای تجهیزات اصلی و ترانسهای قدرت و در مرحله دوم برای تجهیزات کمکی شامل انواع پمپ ها ، فن ها و کمپرسور انجام شد، افزود: این برنامه برای سایر نیروگاه های استان در دست برنامه ریزی و تهیه طرح اجرایی می باشد.

خبرنگار: محمد توحیدیان