معاونت تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از آغاز تعمیرات سالیانه نیروگاه های دز، شهید عباسپور و مسجدسلیمان خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "امیر محمودی"، شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان را به عنوان متولی تعمیر و نگهداری از نیروگاه های برق آبی معرفی کرد که  با آمادگی کامل جهت انجام فعالیت های تعمیراتی و اورهال واحدهای  نیروگاهی را از ابتدای مهر ماه، همزمان در سه ناحیه تعمیراتی آغاز نمود .

محمودی  با بیان این مطلب اظهار داشت :  برای انجام تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاه های دز ، شهید عباسپور و مسجدسلیمان  با برنامه ریزی از پیش تعیین شده واحدهای  5 و 6 دز ، واحد 3 مسجدسلیمان و  واحد های 1،5 و 6 نیروگاه سد شهید عباسپور  از مدار تولید خارج شدند .

ایشان یاد آور شد که همه ساله متناسب با شرایط واحدها و وضعیت شبکه برق کشور ،  واحدهای نیروگاهی برای مدت مشخصی از مدار خارج تا با انجام بازرسی ها و تعمیرات لازم آمادگی چرخه تولید آنها در یک دوره یکساله محفوظ بماند .

وی در پایان خاطر نشان کرد که ، این فرایند تعمیراتی بر اساس شرایط مخازن  سد ها و نیاز شبکه ، معمولا در نیمه دوم سال انجام می شود. که به دلیل همزمانی و فشردگی برنامه تعمیرات سالیانه و حجم بالای کار، پرسنل این شرکت با تمام توان به نحو مطلوبی با نظارت شرکت های بهره بردار انجام وظیفه می نمایند .

 

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان