مدیریت تعمیرات سد و نیروگاه مسجدسلیمان در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از تعمیر و راه اندازی ماژول پالس ترانسفورمر نیروگاه مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، " ابراهیم شجاعی " با بیان این خبر اظهار داشت :  ماژول اصلی سیستم تحریک واحدهای 250 مگاواتی سد و نیروگاه مسجدسلیمان ، به نام پالس ترانسفورمرکه وظیفه کنترل زاویه آتش تریستورهای تحریک را بر عهده دارد، توسط متخصصان آزمایشگاه و مرکز تخصصی الکترونیک شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان تعمیر، تست و راه اندازی شد.

مدیریت تعمیرات سد مسجدسلیمان در ادامه گفت : ماژول فوق مدل LG6LU1 ساخت شرکت ELIN کشور اتریش می باشد و چندین سال از مدارخارج بوده که با ارجاع به آزمایشگاه الکترونیک تعمیر و تست گردید. سپس با حضور نماینده معاونت فنی مهندسی سد و نیروگاه مسجدسلیمان ماژول فوق در محل تحریک واحد یک  نصب، تست و در مدار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ، اقدامات انجام شده در جهت تعمیر و راه اندازی مجدد ماژول فوق، مقدار قابل توجهی صرفه جویی اقتصادی داشته و از خرید مجدد قطعات خارجی جلوگیری به عمل آورده ، که در شرایط کنونی کشور به سختی قابل تهیه می باشند  افزود ، کارکرد و اقدامات انجام شده در این پروسه تعمیرات و راه اندازی مجدد مورد تایید کارفرما قرار گرفت و همچنین با تعمیر ماژول مذکورکاهش ریسک تریپ و حفظ قابلیت اطمینان سیستم را در پی داشته است .

شجاعی در پایان اعلام داشت ، آزمایشگاه و مرکز تخصصی الکترونیک شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان در ناحیه سد و نیروگاه مسجدسلیمان قرار دارد و آمادگی ارائه خدمات الکترونیک و تعمیرات انواع کارت های الکترونیکی را دارد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
عکاس: مصطفی مولایی
خبرنگار: محمد توحیدیان