معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از بالانسینگ به روش 2 صفحه ای روتور واحد 2 نیروگاه سد شهید عباسپور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "امیر محمودی" با اشاره به اشکالات موجود در تعدادی از قطب های روتور واحد 2 نیروگاه سد شهید عباسپور و تعویض 2 عدد از قطب ها، گفت: به دلیل تغییر جرمی آنها پس از راه اندازی واحد و اندازه گیری ارتعاشات، میزان آن در یاتاقان فوقانی واحد از ناحیه A به ناحیه C تغییر پیدا کرده بود که برای بهره برداری پیوسته از نظر استاندارد غیر قابل قبول بوده است.

محمودی با اشاره به اینکه در طی این فرایند ارتعاشات یاتاقان آپر طبق استاندارد ISO 10816-5 به حدود قابل قبولی کاهش یافت افزود: با حضور تیم بالانسینگ، و اندازه گیری های لازم با استفاده از روش 2 صفحه ای و جرم گذاری، میزان ارتعاشات در محدوده A قرار داده شد.

وی در ادامه افزود: تا پیش از این عملیات بالانسینگ 2 صفحه ای روتور توسط سوپروایزهای خارجی و با صرف هزینه های بسیار زیاد انجام می شد که برای اولین بار با تلاش شبانه روزی توسط کارگروه تخصصی بالانسینگ شرکت تعمیرات، این فرآیند بومی سازی و با موفقیت انجام شد.

معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان تصریح کرد: پس از انجام بالانسینگ ، واحد شماره 2 به شبکه سراسری متصل و تحویل گروه های نظارت و بهره برداری شرکت تولید نیروگاه سد شهید عباسپور شد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان