مدیریت تعمیرات سد و نیروگاه دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از تعمیر و کالیبره نمودن تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق واحد شماره 4 نیروگاه دز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان: "رضا بابادی سلطان پور" گفت: با توجه به برنامه ریزی شرکت تعمیرات برق آبی خوزستان در مورد بهینه سازی واحد شماره 4 نیروگاه سد دز مبنی بر انجام کالیبراسیون تجهیزات این واحد، کارگروه تخصصی کالیبراسیون شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان با همکاری و هماهنگی کارشناسان بهینه سازی واحد 4 و هماهنگی با کارشناسان مشاور طرح، اقدام به باز و بسته نمودن تجهیزات، تعمیر و کالیبراسیون حوزه فشار، دما و پارامترهای الکتریکی واحد شماره 4 این نیروگاه نمودند.

وی با بیان اینکه علاوه بر صحت سنجی و کالیبراسیون، اقدامات تعمیراتی تجهیزات اندازه گیری معیوب ابزار دقیق انجام پذیرفت افزود: انجام کالیبراسیون دوره ای و مداوم باعث شناسایی اشکالات و به تبع آن افزایش دقت کارایی تجهیزات ابزار دقیق نیروگاه ها خواهد شد.

سلطان پور در ادامه افزود: بنابر ضرورت انجام کالیبراسیون سالیانه تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق نیروگاه ها، شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان در راستای سیاست های سازمان آب و برق خوزستان بعنوان متولی بهره برداری 7 نیروگاه برق آبی مهم کشور به ظرفیت 8070 مگاوات اقدام به راه اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون با رعایت الزامات استاندارد 17025 نموده است که خدمات این آزمایشگاه شامل خرید تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق و تعمیر و کالیبراسیون  به صورت ثابت و سیار ( در نیروگاه ها و تأسیسات آبی ) به درخواست کارفرما قابل ارایه به واحدهای نیروگاهی و تأسیسات آبرسانی می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان