مدیریت تعمیرات سد شهید عباسپور در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از اتمام تعمیرات 4 واحد از واحدهای نیروگاه آن سد خبر داد .

به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، "افشین قلی پور"گفت: تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاهی یکی از برنامه های مدون برای هر نیروگاه است که مطابق دستور العمل های اولیه سازندگان تجهیزات و تجارب شرکت های تولید و تعمیرات  با هماهنگی شبکه ملی برق کشور صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی های سالیانه و از پیش تعیین شده در راستای بهبود وضعیت و بالا بردن آمادگی تولید در نیروگاههای برق آبی عملیات تعمیرات سالیانه انجام میگیرد از اتمام اورهال واحد های 1 ، 2 ، 5 و 6 این نیروگاه خبر داد.

قلی پور افزود: این شرکت با داشتن نیروهای متخصص تعمیراتی خبره در بخش های مختلف نیروگاهی مطابق برنامه زمانبندی و با نظارت کارشناسان دستگاه نظارت شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور ، در برخی از واحدها زودتر از موعد مقرر ، کلیه فعالیت های تعریف شده در برنامه تعمیراتی واحدهای نیروگاهی را با کیفیت لازم و با موفقیت به پایان رساند .

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان