مدیریت تعمیرات سد شهید عباسپور در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از انجام عملیات تعمیر شیر پروانه ای واحد شماره 6 نیروگاه سد شهید عباسپور خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، افشین قلی پور گفت: در کنار انجام تعمیرات سالیانه واحد شماره 6،  با توجه به گزارش واحد بهره برداری نیروگاه در خصوص اشکال در سیستم آببند دیسک  شیر پروانه ای، بررسی و تعمیر آن در دستور کار قرار گرفت .

وی با اشاره به نتیجه بررسی های به عمل آمده و مشاهده وجود نشتی زیاد در شیر پروانه ای واحد شماره 6 ، از برنامه ریزی برای تعمیر آن، همزمان با فعالیت های تعمیراتی سالیانه خبر داد و گفت: اشکالات نشتی با تعویض لاستیک آببندی دیسک شیر بر طرف و برای بهره برداری عادی واحد مورد نظر تست و تحویل گردید .

وی در پایان افزود: در این فعالیت تعمیراتی حدود 7 متر لاستیک آببند از پیرامون دیسک تعویض و تنظیم گردید.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان
خبرنگار: محمد توحیدیان