مدیریت تعمیرات تخصصی شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از پایان یافتن تست های تعمیرات پیشگویانه در سد و نیروگاه مسجد سلیمان خبر داد .

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، "مراد نیک بخش" اظهار داشت: در راستای پایش وضعیت واحدهای نیروگاهی زیر مجموعه سازمان آب و برق خوزستان تست های تعمیرات پیشگویانه در سد و نیروگاه مسجد سلیمان انجام شد .

وی هدف از این اقدام را، پیشگیری از عیوب الکتریکی و مکانیکی واحدهای نیروگاهی و افزایش ضریب آمادگی اعلام کرد و گفت: در این تست ها آنالیز ارتعاشات سیستم های اصلی و کمکی، آنالیز آلتراسونیک جهت تشخیص تخلیه جزئی های ژنراتورها و ترانس ها ، آنالیز روغن تجهیزات نیروگاه و ترانس و ترموگرافی تجهیزات اصلی و کمکی و ترانس ها انجام شده است .

مدیریت تعمیرات تخصصی شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان تصریح کرد: پس از انجام تست ها ، تحلیل نتایج به تفکیک هر تست و واحد انجام و با حضور کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان و کارشناسان دستگاه نظارت شرکت تولید و بهره برداری نیروگاه سد مسجدسلیمان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی جهت رفع مشکلات موجود ارائه شد.

منبع: روابط عمومی شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق آبی خوزستان